Nedjelja, Prosinac 17, 2017
Prijava

Prijava

Korisničko ime *
Lozinka *
Zapamti me

O udruzi

 • Napisao/la  Uredništvo

Udruga za promicanje obiteljskih vrijednosti – Blaženi Alojzije Stepinac osnovana je 2002. godine s ciljem promicanja obiteljskih vrijednosti i poboljšanja kvalitete bračnog i obiteljskog života.

Udruga je prepoznatljiva po zagovaranju i promicanju prava na slobodu vjeroispovjesti, brojnim tribinama s ciljem podizanja razine svijesti o važnosti obitelji i ulaganja u obitelj kao temelja razvoja Republike Hrvatske, borbi protiv diskriminacije vjernika i kršćanofobije te po radu s djecom i mladima te mladim obiteljima.

Ciljevi udruge su:

 • promicanje općeg dobra i dobra svakog ljudskog bića,
 • promicanje obiteljskih vrijednosti,
 • zaštita dostojanstva braka i obitelji, ljudske spolnosti, rađanja te svakoga ljudskoga života
 • poboljšanje kvalitete obiteljskog života s posebnim naglaskom na pružanje psiho-socijalne i materijalne pomoći djeci, mladeži, njihovim obiteljima te starijim osobama i drugim socijalno ranjivim skupinama.
 • osmišljavanje i promicanje kvalitetne pripreme za brak osobito među mladima;
 • poboljšanje kvalitete života djece, mladeži i obitelji koja žive u rizičnim uvjetima
 • jačanje kvalitete i skladnosti braka kroz programe bračnog obogaćivanjima te pružanje stručne i organizirane pomoći brakovima i obiteljima u krizi;
 • isticanje i zagovaranje pozitivnih aspekata braka i obitelji u njihovim fizičkim, psihičkim, duhovnim i društvenim odrednicama putem edukativnih kampanja i sredstava javnog priopćavanja;
 • promicanje i zaštita ljudskih prava,
 • poticanje međugeneracijske i međuobiteljske solidarnosti;
 • usklađivanje bračnog i obiteljskog života s radom;
 • osnaživanje obitelji u preuzimanju uloge društvenog subjekta te potpora aktivnom i odgovornom sudjelovanju obitelji u kulturnom, društvenom i javnom životu;
 • jačanje i usklađivanje majčinstva i očinstva u svim njihovim sastavnicama uz zaštitu prvotne uloge roditelja u odgoju svoje djece;
 • promicanje volonterskog rada

U svrhu ostvarenja ciljeva udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

 • preko svojih predstavnika djelovati ili aktivno promicati zaštitu naravnog braka i obitelji kod državnih, regionalnih, lokalnih te međunarodnih tijela i ustanova radi promicanja i zaštite naravnog braka i obitelji;
 • održavati kontakte i surađivati s domaćim i međunarodnim subjektima kako bi se ostvarili navedeni ciljevi;
 • pratiti razvoj znanosti i društvena kretanja te provoditi vlastitu istraživačku djelatnost, a rezultate činiti dostupnima svojim članovima i javnosti;
 • organizirati edukacijske kampanje i inicijative prijateljske prema braku i obitelji;
 • organizirati i koordinirati razne oblike potpore članovima i drugim pojedincima, bračnim parovima, obiteljima te potrebitim i zainteresiranim skupinama;
 • osnivati nove i podupirati postojeće centre, savjetovališta, zaklade i druge oblike organizirane pomoći za dobro braka i obitelji;
 • organizirati kongrese (znanstvene i kulturne), seminare, tečajeve, škole, izlete i putovanja, predavanja, tribine, okrugle stolove te druge javne priredbe, manifestacije i okupljanja.
 • zagovarati i lobirati za ona zakonska rješenja i politike koje će jamčiti prava obitelji kako ih donosi Povelja o pravima obitelji iz 1983. g. i koja će biti na istinsku dobrobit braka i obitelji;
 • potpora inicijativama usmjerenih poštivanju i zaštiti prava na život svakog ljudskog bića od začeća do prirodne smrti odnosno koje promiču vrijednosti ljudskoga života i služenje čovjeku;
 • suradnja i umrežavanje s drugim nacionalnim organizacijama u Europi i svijetu.
 • izdavati publikacije iz područja djelatnosti Saveza;
 • pozorno pratiti medije te davati mišljenja, savjete, javna priopćenja korištenjem raznih medijskih i multimedijskih oblika za komunikaciju s javnošću.
 • provoditi preventivne programe i programe psiho-socijalne podrške,
 • raditi na poboljšanju kvalitete razvoja djece i mladeži koja žive u rizičnim uvjetima u njihovim obiteljima / ustanovama kroz odgovarajuće oblike individualnog i grupnog rada,
 • pomagati pojedincima i obiteljima savjetima stručnih osoba u rješavanju svakodnevnih problema,
 • poticati i unapređivati suradnju s roditeljima, odgajateljima te drugim stručnim suradnicima, organizacijama  i  drugim državnim tijelima
 • organizirati kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece, mladeži i njihovih obitelji
 • organizirati kulturalne razmjene vršnjačkih grupa djece, mladeži i njihovih obitelji unutar i izvan teritorija Republike Hrvatske
 • organiziranje seminara, radionica i predavanja sa ciljem boljeg razumijevanja svijeta u kojem žive te razvijanja znanja i vještina potrebnih za potpuno, aktivno i uspješno sudjelovanje u tom svijetu
 • provedba kreativnih projekata i programa namijenjenih osvješćivanju djece i mladih o potrebi poštivanja ljudskih prava, građanske kulture, kulturalnog nasljeđa te drugih elemenata iz područja građanskog odgoja i odgoja za demokraciju u cilju snaženja neovisne i demokratski osviještene mladosti
 • provedba informacijsko-dokumentacijske službe, prikupljanje baze podataka o djelatnostima srodnih domaćih i stranih nevladinih organizacija, a sa svrhom ostvarivanja ciljeva udruge
 • organizacija i provedba edukativnih programa za članove i potencijalne voditelje srodnih nevladinih organizacija s ciljem osnaživanja građanske odgovornosti i stjecanja potrebnih znanja i vještina za uspješnije ostvarivanje njihovih ciljeva
 • zagovaranje potreba socijalno ranjivih i ugroženih skupina pri nadležnim državnim tijelima te informiranje javnosti o potrebama istih
 • organiziranje izleta do dva dana s jednim noćenjem
 • održavanje koncerata, performansi, izložbi te priredbi radi ostvarivanja ciljeva udruge
 • sudjelovati na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sl. koji su vezani s ciljevima i djelatnošću Udruge,
 • izdavanje časopisa ili drugih publikacija iz područja svoje djelatnosti
Pročitano 3940 puta Poslijednja izmjena dana Petak, 09 Siječanj 2015 13:19

Izdvojeno

 • Bl. Alojzije Stepinac
  Bl. Alojzije Stepinac Rođen 8.svibnja 1898. godine, u selu Brezariću u župi Krašić.…
 • Učlani se
  Učlani se Nezadovoljni ste odnosom nadležnih institucija prema obiltelji i obiteljskim vrijednostima?…
 • Doniraj
  Doniraj Trenutno postoje dvije opcije doniranja: jednokratna uplata i trajni nalog.…
 • Pišite nam
  Pišite nam Imate bilo kakva pitanja vezana uz udrugu BAS, njen rad…

Naša vizija

Pronađite nas na facebooku