Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lojzeki su grupa djeca članova naše Udruge. Kroz interaktivne i kreativne radionice razvijaju empatiju i otvorenost prema drugima. Do sada su prošli obiteljske radionice, sudjelovali u uprizorenju “Živih jaslica”, djelovali karitativno. U suradnji s udrugom “Zdenac” sudjeluju u projektu školovanja djece bez roditelja u Tanzaniji.