Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Udruga za promicanje obiteljskih vrijednosti – Blaženi Alojzije Stepinac pokrenula je Molitvenu obiteljsku mrežu – MoM kao odgovor na brojne izazove, ugroze i pritiske s kojima je obitelj suočena u našoj domovini i cijelome svijetu.

Na poseban način molitvom želimo štititi najranjivije – našu djecu.

Sudionici su svakodnevno molili molitvu koju je za ovu prigodu sastavio pater Ike Mandurić, a koju donosimo u nastavku:

Gospodine, Bože naš,
Ti si već u stvaranju čovjeka odredio jedinstvo između muža i žene.
Htio si da brak bude nerazrješiv savez sloge, ljubavi i mira,
plodan djecom – sinovima i kćerima Tvojim.
U nazaretskoj obitelji povjerio si svoga Sina Isusa i njegovu Majku Mariju
odgovornosti svetoga Josipa.
Po njihovu zagovoru štiti i blagoslovi naše hrvatske obitelji:
čuvaj ih od obmana i iskrivljenih shvaćanja,
od pogrda i obeščašćenja,
od zanemarivanja i raspada.

Daj da u našim obiteljima vlada mir,
duh prave molitve
i pouzdanje u Tvoje upravljanje.
Udijeli nam mudrosti u promicanju uzvišenosti obitelji:
odvažnosti da je odlučno branimo,
spremnosti da se za nju žrtvujemo,
snage da u toj revnosti ustrajemo.
Vjeru nam umnoži – da ne posumnjamo u svetost obitelji,
nadu učvrsti – da se njenom dobru uvijek radujemo,
ljubav ražari – da neprestano nad njom bdijemo.
Tebi višnji Oče, sa Spasiteljem Isusom, u jedinstvu Duha Svetoga
neka bude slava uvijeke! Amen.