Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Udruga je u periodu od 2002. – 2005. provodila projekt Razvoj volonterstva u lokalnoj zajednici.

Projekt se provodio u tri osnovne škole na području Grada Zagreba: OŠ Pavleka Miškine, OŠ Medvedgrad i OŠ Ivana Cankara.

Tijekom projekta osnovano je u svakoj školi nekoliko karitativnih grupa u kojima su učenici kroz interaktivne kreativne radionice učili kako mogu pomagati starijim osobama u svome okruženju, organizirati različite karitativne i volonterske akcije i utjecati na pozitivne promjene u lokalnoj zajednici.

Učenici su posjećivali starije osobe u Domu za starije osobe, organizirali uređenje parkova, različite humnaitarne akcije, predstave, izrađivali različite poklone itd.

Projekt se provodio u suradnji sa Župom Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu i uz potporu Grada Zagreba.