Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poštovani organizatori i molitelji!

Dragi prijatelji!

Srdačno zahvaljujem i pohvaljujem ovu inicijativu devetnice pred blagdan našega Blaženika kojega moramo još puno otkrivati, o čemu čitati i učiti, nasljedovati njegov primjer i moliti njegov zagovor. Njegova pisana ostavština doista je prebogata i po njoj možemo bar malo osjetiti Blaženikov duh kako propiruje, proispituje, pročišćuje, obogaćuje, ohrabruje i krijepi.

Nebrojeno sam to puta doživio susrećući se s njime u njegovoj i našoj Katedrali, u rodnom mu Krašiću, a sada ga još više otkrivam iščitavajući Vranekovićeve dnevnike. I svjedočim i Bogu zahvaljujem prvenstveno na Stepincu, a zatim i na Josipu Vranekoviću. Duh Sveti je ovdje dobro nadahnuo Josipa da bilježi, sačuva i nama prenese svoje iskustvo života s Eminencijom.

Zahvalan sam Bogu što se i ove godine, dobrotom Zagrebačke nadbiskupije, Stepinac „spustio“ sa sjevera na jug naše Domovine, u Split, u našu crkvu sv. Frane na Obali, gdje vršim službu župnoga vikara. Ovim smo, naime, željeli približiti našega Blaženika ovome Gradu, još više ga upoznati i nasljedovati. Tijekom trodnevnice crkvom je prošao lijep broj ljudi, a vjerujem da će biti i sutra na Uri preminuća i svečanoj svetoj misi u 19 sati.

U pripremi ovogodišnjega blagdana puno ste mi pomogli jer sam – do sada – uglavnom sam svake godine pripremao za druge devetnicu, a sada sam je – pripavljenu – mogao i sam uživati. Također, neobično mi je drago što ste u devetnici koristili tekstove iz knjige fra Celestina Tomića, mojega pokojnog subrata, kojega sam imao priliku upoznati 2005. godine, a za njega se sada vodi postupak za uzdizanje na čast oltara, pokrenut od naše Provincije. Kao vrstan poznavatelj Stepinčeva života iza sebe je ostavio lijep broj djela posvećenih upravo njemu, a dosta toga još uvije stoji u rukopisima.

Još jednom: hvala i Bog vas blagoslovio, a Alojzije zagovarao!

fra Josip .I.