Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kao nastavak Korizme sa Stepincem, već od Uskrsnog ponedjeljka, nastavili smo sa svakodnevnim razmatranjima putem WhatsApp aplikacije pod nazivom kojeg je Stepinac uzeo kao geslo svog biskupskog služenja: U Tebe se, Gospodine, uzdam!’

Dnevna razmatranja sastoje se od pet koraka:

  • Primjer blaženog Alojzija Stepinca,
  • Riječ Božja,
  • Kratko razmatranje,
  • Vjeru u djela,
  • Molitva.

Blaženi Alojzije je svim srcem tražio od vjernika koji su mu bili povjereni da u svome životu ne budu samo kao “spužve” koje primaju Božje milosti nego da se odvaže primljene milosti podjeliti sa drugima. Time bi umnažali talente koje posjeduju te ostvarili poziv evanđelja na umnažanje talenata, postali “vrijedni sluge” Velikoga Gospodara i ušli u “radost Gospodara svoga”! Zato ćemo svaki dan nastaviti s konkretnim zadacima, baš kao kroz Korizmu.

Kako se prijaviti?

  • U adresar mobitela spremi broj 091 9774 042 pod nazivom Upoznaj Stepinca
  • Preko besplatne WhatsApp aplikacije pošalji na taj broj poruku ‘Stepinac
  • Svaki dan ćeš preko WhatsApp-a primati razmatranja.
  • Ako ste se ranije već prijavili za Devetnicu Stepincu ili Korizmu sa Stepincem, ne trebate se ponovno prijavljivati jer ste već prijavljeni.